خدمات

خدمات پزشکی و پرستاری در منزل نیایش

_

خدمات رادیولوژی و سونوگرافی

_

وصل سرم و تزریقات

_

تعبیه سوند دائم و موقت

_

 + درمان کرونا در منزل

_

مراقبت از سالمندان و کودکان

_
HomeCare Niayesh Clinic
اطلاعات بیشتر

روش های نوین درمان زخم

_
HomeCare Niayesh Clinic
اطلاعات بیشتر

درمان زردی نوزاد

_
HomeCare Niayesh Clinic
اطلاعات بیشتر

اعزام پزشک بر بالین بیمار

_
HomeCare Niayesh Clinic
اطلاعات بیشتر

انجام کلیه آزمایشات خون

_
HomeCare Niayesh Clinic
اطلاعات بیشتر

پانسمان های پس از جراحی

_
HomeCare Niayesh Clinic
اطلاعات بیشتر

مراقبت از بیماران ICU در منزل

_
HomeCare Niayesh Clinic
اطلاعات بیشتر

خدمات قلبی، اکو و نوار قلب

_
HomeCare Niayesh Clinic
اطلاعات بیشتر

فیزیوتراپی و کاردرمانی

_
HomeCare Niayesh Clinic
اطلاعات بیشتر

تهیه نسخه دارویی و تحویل

_
HomeCare Niayesh Clinic
اطلاعات بیشتر

تهیه کلیه تجهیزات پزشکی

_
HomeCare Niayesh Clinic
اطلاعات بیشتر

فراهم کردن امکانات ICU در منزل

_
HomeCare Niayesh Clinic
اطلاعات بیشتر

آدرس روی نقشه

خدمات

اطلاعات تماس

  Copyright 2019 © by Clinic HomeCare Niayesh . All rights reserved GolldenNet